Aktuelles

De fiscale ruling geïllustreerd

De fiscale ruling geïllustreerd

Sinds de wet van 24 december 2002 is het mogelijk om een formele rulingaanvraag in te dienen inzake inkomstenbelastingen, btw, douanerechten en accijnzen etc. De belastingplichtige kan via dergelijke aanvraag een voorafgaande beslissing verkrijgen inzake een specifieke situatie of verrichting, die nog geen uitwerking heeft gehad op fiscaal vlak. De voorafgaande beslissing kan echter geen belastingvrijstelling of -vermindering tot gevolg hebben, maar enkel leiden tot een toepassing van de fiscale wet. Daarnaast kan de beslissing voor hoogstens vijf jaar getroffen worden.

Het is echter niet onbelangrijk op te merken dat de fiscale administratie kan afstappen van haar eigen beslissing, indien de situatie is gewijzigd, onvolledig of onjuist werd omschreven door de aanvrager, wanneer de voorwaarden waaraan de beslissing was onderworpen niet meer vervuld zijn, of wanneer de beslissing niet (meer) in overeenstemming is met de wet. In essentie wordt de bindende kracht van de voorafgaande beslissing met andere woorden enerzijds bepaald in het licht van de zorgvuldigheid en de goede trouw van de belastingplichtige op het moment van de aanvraag en gedurende de uitvoering van de beslissing, en anderzijds in het licht van de vigerende wetgeving.

Aldus kan met dergelijke ruling rechtszekerheid verkregen worden over de fiscale behandeling van een bepaalde verrichting of situatie. Echter is deze rechtszekerheid niet onbegrensd.

Wij staan u dan ook graag bij om te helpen bij het aanvragen van een ruling, dan wel wanneer uw ruling aangevochten zou worden door de fiscus.

 

Ga terug