Aktuelles

De invloed van een verschijning op de bevoegdheid

De invloed van een verschijning op de bevoegdheid

Artikel 24 van de EEX-Verordening nr. 44/2001 stelt dat betreffende de bevoegdheid, de rechtbank waarvoor de verweerder verschijnt, zich bevoegd kan verklaren louter op basis van deze verschijning, tenzij de verweerder verschijnt om de bevoegdheid te betwisten.

In een arrest van het Hof van Cassatie van 28 april 2006 sprak het Hof zich uit over de aanvaarding van de bevoegdheid door de verschijning van de raadsman van een partij op de inleidingszitting.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat de partij die door middel van haar raadsman verschijnt op de inleidingszitting en waarvan de raadsman aldaar zich akkoord verklaart met de gevorderde expertise, elke kans om in limine litis de onbevoegdheid op te werpen, definitief verliest.

Dit op zich misschien onschuldige arrest, kan echter grote gevolgen hebben. Door zijn verschijning en zijn akkoord met een 'onschuldige' expertisemaatregel, verliest de raadsman immers de mogelijkheid om de onbevoegdheid op te werpen, indien bijvb. een forumbeding opduikt in de overtuigingsstukken die hem pas later door zijn of haar cliënt worden overhandigd.

Ga terug