Aktuelles

Fiscale verliezen in de vennootschap: hoe recupereren?

Fiscale verliezen in de vennootschap: hoe recupereren?

In essentie zijn er twee manieren waarop fiscale verliezen gerecupereerd kunnen worden.

Enerzijds bestaat er de mogelijkheid om de fiscale verliezen over te nemen. Hiervoor geldt er echter een aftrekbeperking. Deze houdt in essentie in dat de verliezen slechts aftrekbaar zijn naar verhouding tot het evenredige aandeel van de fiscale nettowaarde van de overnemende vennootschap voor de verrichting in het totaal van de fiscale nettowaarde van die vennootschap en van de overgenomen bestanddelen voor de verrichting.

Een andere optie is de consolidatie van fiscale verliezen, wat in België sinds aanslagjaar 2020 in mogelijk is geworden via de zogenaamde groepsbijdrage, doch onder strikte voorwaarden. Zo kunnen groepsbijdragen enkel toegepast worden tussen een rechtstreekse moeder- en dochtervennootschap en tussen twee zustervennootschappen met eenzelfde rechtstreeks moedervennootschap. De moedervennootschap moet hierbij minstens 90% bezitten in de dochtervennootschap gedurende minstens vijf opeenvolgende jaren. Dit geldt echter slechts voor fiscale verliezen van het belastbare tijdperk zelf en niet voor overgedragen fiscale verliezen.

Wenst u te weten hoe u de fiscale verliezen van uw vennootschap kan recupereren en of u in aanmerking komt voor de fiscale consolidatie? Neem dan zeker contact met ons op.

 

Ga terug