CMR-recht

Hoewel het CMR-recht uniek materieel recht is dat geldt voor alle aangesloten landen, blijkt uit de praktijk dat de concrete invulling door de Rechtbanken land per land kan verschillen. Kocks & Partners heeft een bijzondere expertise opgebouwd in het CMR-recht voor vervoer over het land, ondermeer voor de bijzondere categorie van koeltransporten.

 

Contact