Nieuws

Een zuivere holdingvennootschap die alleen aandelen houdt en dividenden ontvangt, zal niet geacht worden een economische activiteit uit te oefenen in de zin van de btw en niet beschouwd worden als een btw-plichtige.

Vanaf 1 juli 2021 worden de nieuwe Europese btw-regels voor e-commerce omgezet in de Belgische wetgeving. Deze regels beogen de btw-heffing op grensoverschrijdende online verkopen van goederen en diensten te vereenvoudigen.

In essentie zijn er twee manieren waarop fiscale verliezen gerecupereerd kunnen worden.

Sinds de wet van 24 december 2002 is het mogelijk om een formele rulingaanvraag in te dienen inzake inkomstenbelastingen, btw, douanerechten en accijnzen etc.

In order to limit the economic impact of the coronavirus / COVID-19 outbreak on both businesses and the economically unemployed, several measures aimed at providing financial support have been adopted by the Belgian (federal and regional) governments. This memo provides for a summary of the fiscal and social security measures, as well as other support measures or financial incentives, which shall apply or could be made recourse to when a company is experiencing financial difficulties due to the COVID-19 outbreak, albeit limited to their core.