Nieuws

In order to limit the economic impact of the coronavirus / COVID-19 outbreak on both businesses and the economically unemployed, several measures aimed at providing financial support have been adopted by the Belgian (federal and regional) governments. This memo provides for a summary of the fiscal and social security measures, as well as other support measures or financial incentives, which shall apply or could be made recourse to when a company is experiencing financial difficulties due to the COVID-19 outbreak, albeit limited to their core.

Recent werd artikel 7 van het OESO–Modelverdrag ter voorkoming van dubbelbelasting gewijzigd. Dit artikel verdeelt de heffingsbevoegdheid tussen het vestigingsland van een onderneming en het land waar deze onderneming een buitenlandse vaste inrichting heeft.

Kocks & Partners is een jong en dynamisch advocatenkantoor met verbonden kantoren te Luxemburg en New York, en gespecialiseerd in grensoverschrijdend ondernemingsrecht.

Ons kantoor te Brussel is voornamelijk gericht op de niche van het begeleiden en adviseren van Duitstalige (Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse) ondernemingen naar Belgisch recht, waarin wij één van de marktleiders in België zijn.

De programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012) heeft een nieuw antimisbruikbepaling inzake inkomstenbelasting ingevoerd (nieuw art. 344 § 1 WIB), alsook een gelijksoortige bepaling in de registratie- en successierechten. De circulaire dd. 4.05.2012 (AFZ nr. 3/2012) gaf een eerste inzicht in de wijze waarop de fiscale administratie haar nieuw verkregen ‘ultiem bewijsmiddel’ zal hanteren.

De programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012) omvat een nieuwe onderkapitalisatie regeling (nieuw art. 198, 11° WIB). Geviseerd worden voortaan ook intra-groepsleningen, waarbij verschuldigde rente boven de "debt/equity" ratio van 5 op 1 niet meer voor aftrek van de belastbare winst in aanmerking komen.