Nieuws

De Europese vennootschap werd ingevoerd door de Verordening (EG) nr. 2157/2001 van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap.

Tot nu toe kon de concessiehouder aanspraak maken op een bijkomende vergoeding wanneer hij het bewijs leverde dat het door hem aangebrachte cliënteel na beëindiging van de overeenkomst bij de concessiegever verbleef.

De Wet van 31 januari 2009 ("Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen") alsook de Wet van 26 januari 2009 ("Wet houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit der ondernemingen") voorzien een nieuwe procedure betreffende de redding van ondernemingen in moeilijkheden.